top of page

Een goede ontwikkeling van de motoriek, zoals stappen, lopen, springen, vormt de basis van alle complexere bewegingen zoals het fietse, zwemmen, turnen,… Ook de fijnmotorische vaardigheden zijn van belang.

Pscyhomtorische therapie is meer dan alleen het behandelen van fijn- en/of grofmotorische vaardigheden. Ook vaardigheden als schrijfmotoriek, lateralisatie, ruimtelijk-visuele vaardigheden, ruimtelijke oriëntatie en structuratie, het gestructureerd leren werken, het geheugen, aandacht en concentratie, werkhouding, faalangst… vallen hieronder.

PSYCHOMOTORIEK

veurne kinesitherapie nele sohier
veurne kinesitherapie nele sohier
bottom of page