top of page

BOBATH THERAPIE

Bobath-therapie is van toepassing bij kinderen met zeer uiteenlopende problemen. Sommige kinderen vertonen een min of meer vertraagde neuromotorische ontwikkeling, geassocieerd met cerebrale parese (hersenverlamming) of andere problemen (bvb spina bifida, brachialisparese, spierziekte, genetische afwijking…) Andere kinderen vertonen een lichte en voorbijgaande dysharmonische ontwikkeling (bvb torticollis of scheefstand nek, poepschuiver die niet zelf tot stappen komt,…) Bij deze laatste is de tussenkomst van de therapeut tijdelijk en minder intensief.

De doelstelling van bobaththerapie is in eerste instantie de tonus te normaliseren om een beter posturaal mechanisme uit te lokken. Hierdoor kan het kind het sensori-motorische meer aangepast ervaren en daardoor meer harmonieuze en aangepaste bewegingspatronen leren kennen. Het is het herhalen van deze ervaring die het kind de mogelijkheid geven een betere controle te ontwikkelen over houding en beweging en daardoor geleidelijk meer functioneel te zijn in zijn omgeving.


Een van de basisprincipes van Bobath-therapie steunt op de plasticiteit van het zenuwstelsel en wijst op het belang van vroegtijdige behandeling. Dit wil niet zeggen dat behandeling op latere leeftijd niet zinvol is.


De doelstelling van de behandeling zijn steeds gekaderd in de eigen leefwereld van het kind. Naast het werken aan de motoriek, zal de manier van aankleden, verversen, voeden…centraal staan. In de kleuterklas is er aandacht voor de juiste zithouding in de klas, zoeken naar aangepaste middelen om zich te verplaasten, het optimaal deelnemen aan groepsactiviteiten…Later kan de aandacht verschuiven naar bijvoorbeeld zelfstandig kunnen aankleden, schrijven…En op elke leeftijd gaat er aandacht naar de communicatie met en het welzijn van het kind.

© www.bobath.be

bottom of page