top of page

PRE- EN POSTNATALE BEGELEIDING

prenatale begeleiding

De impact van een zwangerschap op het vrouwelijk lichaam wordt vaak onderschat. Mede door de grote hormonale veranderingen, de fysieke en psychisch impact van een zwangerschap en de uiteindelijke zware fysieke arbeid tijdens de bevalling, is goede begeleiding en preventieve training van de vrouw noodzakelijk. Prenatale oefeningen helpen je om je lichaam voor te bereiden op de bevalling en het in optimale conditie te houden.

Volgende oefeningen worden aangeleerd:

  • aandacht voor correcte houding

  • stretchoefeningen

  • bekkenbodemspieroefeningen

  • ontspannings- en ademhalingstechnieken

  • mogelijke houdingen om weeën op te vangen, baringshoudingen, perstechnieken…

  • oefeningen om samen met je partner te doen in de voorbereiding naar de bevalling en tijdens de arbeid.

 

Er gaat eveneens aandacht naar de preventie en behandeling van mogelijke rugklachten, bekkenpijn, oedemen, kortademigheid…

 

Postnatale begeleiding

Postnataal beogen we een vlot herstel van het lichaam en de conditie na de bevalling, op maat van mama en baby.

De postnatale begeleding starten we een zestal weken na een natuurlijke bevalling, een achttal weken na een kiezersnede. Er gaat veel aandacht naar de reëducatie van de bekkenbodemspieren. Langzaam aan worden buik- en rugspieren versterkt door middel van intensieve oefeningen in de praktijk en een oefenprogramma voor thuis. Er wordt tevens gewerkt naar een werderopbouw van de fysieke conditie toe.

bottom of page