top of page

SCHRIJFTHERAPIE

Wat als schrijven niet evident blijkt? Slordig, moeilijk leesbaar, te traag, pijn bij het schrijven, veel moeite met schrijven,… dit kan allemaal tot frustratie leiden. Het leren schrijven is dan ook een zeer complexe vaardigheid.Problemen met de schrijf- (fijne-) motoriek kunnen een negatief effect hebben op het verdere verloop van de schoolcarrière.

Problemen kunnen zich reeds in de kleuterklas manifesteren (verkeerde pengreep, instabiele zithouding…)

Wanneer na uitgebreid onderzoek blijkt dat een kind een achterstand heeft op gebied van schrijfmotoriek, dan kan therapie opgestart worden. Deze bestaat dan enerzijds uit het aanleren van een correcte werkhouding en pengreep en anderzijds uit het werken naar een leesbaar geschrift (aan een aanvaardbaar tempo). Het juiste schrijfmateriaal, een goede zithouding en een correcte instructie kunnen reeeds veel verschil maken bij het schrijven. Dit kan op kleuterleeftijd reeds opgestart worden met voorbereinde schrijfoefeningen. Er wordt hierbij steeds nauwlettend samengewerkt met de desbetreffende klasleerkracht en het schoolteam.

bottom of page