top of page

PRAKTISCHE INFORMATIE

ref42-1.jpg

weekdagen van 7.00 tot 21.00

zaterdag van 7.30 tot 17.00

afspraken buiten deze uren kunnen eventueel mits onderling mondeling overleg.

Afspraak

Hoe maakt u een afspraak?

Om een afspraak te maken voor een behandeling dient u contact op te nemen, dit het best telefonisch op een van onderstaande nummers. Indien er niet direct geantwoord wordt laat u gerust iets na op mijn antwoordapparaat en bel ik u zo snel mogelijk terug. Vergeet dan ook zeker u gegevens niet na te laten.

tel: 058/ 59.45.90

GSM: 0478/47.22.11

U kan ook altijd nog uw vragen of informatie bekomen via mijn e-mailadres

kine@nelesohier.be

Wat brengt U de eerste keer zeker mee!

  • Voorschrift van uw huisarts/specialist

  • klever van de mutualiteit / identiteitskaart of kidsID

  • Eventuele medische beeldvorming of verslagen met betrekking tot de behandeling.

 

Annulatie van uw afspraak.

U dient voortijdig (24u)  uw afspraak af te zeggen, zodanig uw plaats eventueel nog kan ingenomen worden door een andere patiënt. Indien dit niet gebeurt zal uw consultatie aangerekend worden.

Tarieven

Aangezien ik een geconventioneerd therapeute ben hanteer ik het wettelijk vastgelegde honorarium en hierdoor is het terugbetalingstarief dusdanig ook wettelijk vastgelegd.

Informatie website Axxon i.v.m. tarieven:

 https://www.axxon.be/ckfinder/userfiles/files/Nomenclatuur%20en%20Tarieven/Kinesitherapeuten%20-%20Tarieven%202019.pdf

Iedere patiënt heeft jaarlijks recht op 18 sessies per jaar

hiervan kan wel afgeweken worden indien een gespecialiseerd arts u een van volgende zaken voorschrijft:

F-pathologie bij psychomotorische problemen wat u recht geeft op 60 sessies.

E-pathologie bij specifieke motorische problemen wat u recht geeft op een onbeperkt aantal sessies per jaar.

Voor alle terugbetalingen dient u natuurlijk altijd over een doktersvoorschrift te beschikken.

GDPR

in overeenstemming met artikel 17 van de wet van 8 december 1992, is op alle gegevens die met uw kinesitherapeut worden uitgewisseld een recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

bottom of page